Παραδοσιακά Γρεβενιώτικα & Ηπειρώτικα Τραγούδια – Χρήστος Ντάγκαλας & Γιάννης Μπούκος

Κωδικός Προϊόντος: Ζ-044

” Παραδοσιακά Γρεβενιώτικα & Ηπειρώτικα Τραγούδια ”

  • Τραγουδούν : Χρήστος Ντάγκαλας
  • Κλαρίνο : Γιάννης Μπούκος
7.5€