Λεωνίδας – Βαγγ. Κασιάρας Αθ. Σαιτσής & Απ. Κασιάρας

Κωδικός Προϊόντος: Ζ-297

” Λεωνίδας ”

  • Συλλεκτικές Ηχογραφήσεις & εκτελέσεις του 1979
  • Τραγούδι : Βαγγελάκος Κασιάρας & Αθ. Σαιτσής
  • Κλαρίνο : Απόστολος Κασιάρας
7.5€