Στη Καλή Μου Την Παρέα με τους Σ. Δέλλιου, Ξ. Τσιούνης, Θ. Γρηγορίου & Ι. Γκουζιώτης

Κωδικός Προϊόντος: Ζ-093

” Στη Καλή Μου Την Παρέα ”

  • Τραγουδούν : Σ. Δέλλιου, Ξ. Τσιούνης, Θ. Γρηγορίου & Γιαν. Γκουζιώτης
  • Κλαρίνο : Τακ. Κιτσόπουλος & Αν. Ζυγογιάννης
7.5€